FTIR

FTIR-teori

Fouriertransform infraröd (FTIR) spektroskopi är en mätteknik som tillåter att spela in IR-spektra. Infrarött ljus leds genom en interferometer och sedan genom provet (en gascell). En rörlig spegel inne i interferometern förändrar fördelningen av infrarött ljus som passerar genom interferometer. Signalen direkt in, det så kallade "interferrogrammet" representerar ljusstyrka som funktion av spegelns position. En databehandlingsteknik kallad Fouriertransform förvandlar sedan rådata till önskat resultat (provets spektrum, ljusstyrka som en funktion av infraröda våglängdsområdet, eller ekvivalent, Vågtalet). Ljusstyrkan för provets spektrum är beroende av de befintliga gaskomponenterna. Slutligen beräknas de olika gaskomponenternas koncentrationer ut med hjälp av ljusstyrkan av provets spektrum.