ISO-certifiering enligt ISO 14001 och 9001

Vi är ISO-certifierade

Rowaco har uppfyllt ett viktigt mål genom att ISO-certifiera företaget inom två viktiga områden som omfattas av ISO 9001:2008 Kvalitet och ISO 14001 Miljö.

Läs mer om dessa ISO-certifieringar: