Konsultation

Konsultation

Rowaco erbjuder olika sorters konsultation i utvecklingsprojekt. Vi är behjälpliga som del i större projekt eller vid utveckling av kundspecifika produkter inom våra verksamhetsområden. Vi har erfarenhet av produktutvecklingsprojekt inom fordons-, kärnkraft- och halvledarindustrin, samt tillsammans med universitet och högskolor.