Målsättning

Målsättning

Rowaco har som målsättning att inom all sin verksamhet satsa på goda och långsiktiga relationer med kunder och leverantörer. Vi ser ett aktivt kvalitetsarbete som en självklarhet i företagets samtliga processer. Våra mål är följande:

  • Att sätta kundens krav och förväntningar i centrum.
  • Att vara en effektiv och kundorienterad organisation.
  • I nära samarbete med kunder och leverantörer utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.
  • Låta tydliga och mätbara mål vara vägledande i det kontinuerliga pågående förbättringsarbetet.
  • Säkerställa att alla medarbetare i företaget tar fullt kvalitetsansvar för sin egen verksamhet.