Bild: Mega-5

Höghastighetsmätning

MEGA-5 är ett mobilt och komplett samplingssystem bestående av ett analysatorrack med bl.a. en integrerad MultigasTM 2030HS FTIR- analysator och en filterbox.

MEGA-5 systemet säkerställer att avgasflödet hålls på en konstant temperaturnivå 191º C, utan kalla punkter för att undvika förluster av data på stipulerade komponenter. MEGA-5 systemet garanterar ett partikelfritt, pulsfritt flöde och en jämn temperatur på avgasprovet som går till FTIR-analysatorn. Den höga flödeskapaciteten i MEGA-5 möjliggör 5 Hz mätning och datainsamling och systemet är väl lämpat för mätning av transienta förlopp i avgasproverna.

Grundläggande för en tillförlitlig mätning är att rätt tryck och temperatur på avgasflödet bibehålls fram till analysatorn. Rowacos system arbetar med en värmd membranpump med en specialdesignad pulsationsdämpare utan dödvolym. Det betyder ett pulsfritt mätflöde vilket eliminerar störande mätbrus. Temperatursensorernas placeringar i MEGA-5 systemet samt i den integrerade FTIR-analysatorn, är noga utprovade för att ge en snabb och exakt temperaturmätning på det testade avgasflödet. Detta förbättrar även noggrannheten vid mätning på transienta förlopp i avgaserna. Filterboxen har ett värmt rostfritt partikelfilter (1µm) som skyddar FTIR-analysatorns optik mot beläggningar. Filterboxen finns i två utföranden, 2 eller 4 kanaler, vilket möjliggör provtagning på flera olika punkter i avgassystemet.