Miljöpolicy

Miljöpolicy

Rowaco är ett privatägd företag inriktat på utveckling och forskning inom industri och högskolor. Vi erbjuder produkter, rådgivning och service inom områdena Gasanalys, Vakuumteknik, Mikroskopi & ytanalys, Processteknik samt Kryoteknik.

Då vi arbetar med utrustning för miljöförbättrande åtgärder, till exempel motorutveckling och rökgasanalys, är ett aktivt miljöarbete en självklarhet i företagets samtliga processer. Vi skall därför:

 • genom att vidareutveckla och bredda verksamhetsområdet för företagets gasanalysprodukter bidra till minskade utsläpp av föroreningar från förbränningsprocesser.
   
 • skapa goda förutsättningar för en miljöanpassad rest- och avfallshantering.
   
 • arbeta för att våra leverantörer och partners skall ha hög miljömedvetenhet.
   
 • säkerställa att våra egna produkter samt den utrustning som används är konstruerade för att förhindra läckage och föroreningar.
   
 • arbeta långsiktigt med vårt förbättringsarbete, där interna och externa krav och tillämplig lagstiftning som berör företagets miljöaspekter beaktas och följs.

   

180313, VD