Om oss

Rowaco är ett privatägt företag med fokus på utveckling och forskning inom industri- och högre utbildning, och universitet. 

Vi tillhandahåller produkter, konsulttjänster och service/inhämtning inom områden som vakuumteknik, avlagring, gasanalys, gasbehandling, mikroskopi och provberedning, ytanalys och spektroskopi samt kryptoteknik.


Våra mål

Rowaco strävar inom alla områden efter goda och långsiktiga relationer med både kunder och leverantörer. Vi anser att en aktiv medverkan i kvalitetssäkringsarbete är självklar i alla företagets processer. Våra mål är därför:

  • Att tillåta tydliga och mätbara mål som vägledande principer i det kontinuerliga arbetet för förbättring.
  • Att vara en effektiv och kundorienterad organisation.
  • Att se till att alla medlemmar i företaget tar fullt ansvar för kvalitetssäkring inom sina egna områden.
  • I nära samarbete med kunder och leverantörer utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.
  • Att sätta kundens krav och förväntningar i centrum för fokus.

Historia

2002
Rowaco grundades. I början var det rentav ett agenturföretag. Med ökade kundkrav levererades mer kompletta lösningar.

2007
Företaget bytte ägande och, delvis, inriktning. Förutom den befintliga produktportföljen började Rowaco också leverera kompletta mät- och analysystem för emissionskontroll.