Kvalitetspolicy

Rowaco är ett privatägt företag som fokuserar på forskning och utveckling inom industri och akademi. Vi erbjuder produkter, tjänster och rådgivning inom områden som gasanalys, vakuumteknik, mikroskopi, ytbehandling, processteknik och kryptoteknik.

Tillförlitlighet och noggrannhet är av stor betydelse inom dessa områden, och vi ser en aktiv kvalitetsinsats som en naturlig del av alla företagets processer. Vi ska därför:

  • Kontinuerligt utveckla och förbättra våra tjänster och produkter, i nära samarbete med kunder och leverantörer.
  • Vara en effektiv och kundorienterad organisation.
  • Låta tydliga och mätbara mål vägleda den kontinuerliga förbättringen av företagets kvalitetsledningssystem.
  • Se till att alla anställda i företaget tar fullt ansvar för kvaliteten i sitt arbete.

VD
Maj, 2022