Miljöpolicy

Rowaco är ett privatägt företag med fokus på forskning och utveckling inom industri och akademi. Vi erbjuder produkter, tjänster och rådgivning inom områdena gasanalys, vakuumteknik, mikroskopi, ytbehandling, processteknik och kryoteknik.

Vi ser en aktiv medverkan i miljökvalitetssäkring som en självklar del av alla processer i företaget. Därför ska vi:

  • Genom att utöka och vidareutveckla vårt produktutbud för gasanalys bidra till minskad förorening från förbränningsprocesser.
  • Sträva efter att minska mängden kemikalier som används i företagets produkter.
  • Skapa goda förutsättningar för en miljövänlig anpassning av avfallshantering.
  • Arbeta för en hög nivå av miljömedvetenhet hos våra leverantörer och partners.
  • Säkerställa att våra produkter och utrustning tillverkas för att förhindra negativa miljöpåverkningar, som läckage och förorening.
  • Förbinda oss att kontinuerligt förbättra företagets miljöledningssystem.
  • Säkerställa att företaget följer tillämplig lagstiftning och överensstämmelsekrav.

VD
Maj, 2022