Underhåll och reparationer

Reparationer

Felsökning och åtgärder

Det finns många potentiella orsaker till varför utrustning inte fungerar som den ska. I den bästa av världar vet man exakt vilken komponent som behöver bytas ut eller vad som behöver lagas. I andra fall krävs en del felsökning innan rätt åtgärd kan sättas in.

Vi erbjuder support längs hela reparationsprocessen, från den inledande felsökningen till färdig reparation. Kontakta oss för mer utförlig information.

De instrument vi rutinmässigt reparerar innefattar

  • vakuumpumpar (flera typer)
  • ultramikrotomer (RMC Boeckeler)
  • mikrotomer (RMC Boeckeler)
  • spektrometrar (MKS Instruments)
  • läcksökare (Agilent)
  • beläggningssystem (Quorum)

Beroende på vilka åtgärder som behövs, kan vissa instrument behöva skickas tillbaka till tillverkaren för reparation. Ni kan alltid kontakta oss om vad som gäller för just er utrustning.

Observera att våra serviceingenjörer inte kan påbörja arbetet innan vi fått in en ifylld hälsodeklaration (se Relaterade dokument nedan).

Relaterade dokument