Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur och varför Rowaco AB ("Rowaco", "vi" eller "oss") samlar in dina personuppgifter när du använder vår webbplats eller kommunicerar och interagerar med oss på annat sätt. Kort sagt lovar vi att skydda dina data och endast använda de uppgifter vi har för legitima ändamål. Denna integritetspolicy träder i kraft omedelbart från och med den 25 maj 2018.

Vilken typ av information samlar vi in?
Typen av information som samlas in när du interagerar med oss varierar beroende på interaktionen.

När du kontaktar oss för en specifik produkt eller tjänst kan den innehålla följande:
 • Ditt namn
 • Företag eller affilieringsnamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Annat kontaktinformation (faxnummer, skype-namn etc.)
När du besöker vår webbplats kan den information vi samlar in inkludera följande:
 • IP-adress
 • Geografisk plats
 • Sidor besökta

Hur samlar vi in informationen?
I de flesta fall samlar vi in data direkt från dig när du kontaktar oss via telefon, e-post, gör ett köp eller betalning, fyller i en garantiförbindelse eller serviceformulär eller träffar oss på utställningar och/eller workshops. I andra fall samlar vi in information via användningen av cookies. Vi kan också samla in kontaktinformation som ditt företag har gjort offentligt tillgängligt på sin webbplats.

Varför samlar vi in informationen?
Vi använder den beskrivna informationen för legitima affärsändamål, såsom att hantera dina förfrågningar, behandla beställningar, uppfylla avtal, informera dig om nyheter om produkter och tjänster. I vissa fall använder vi också data för affärsanalys och utveckling.

Vad gör vi med din personliga information?

 • Uppfylla våra förpliktelser
  • På daglig basis använder vi personlig information för att kommunicera med våra kunder och leverantörer. Detta inkluderar hantering av förfrågningar, bearbetning av order, uppfyllande av kontrakt, administrering av betalningar, svara på frågor och kommentarer, erbjuda support etc.
 • Analysera och utveckla våra produkter och tjänster
  • Vi strävar alltid efter att förbättra våra produkter och tjänster, inklusive hur vi ger dig tillgång till relevant information på bästa möjliga sätt. Av den anledningen analyserar vi en del av de data vi samlar in (i aggregerad form, utan att kunna identifiera dig som individ) från vår webbplats och andra kommunikationskanaler.
 • Direktmarknadsföring
  • Vi kan använda den information vi samlar in för att kommunicera med dig i marknadsföringssyften, till exempel för att informera dig om kampanjer, nya produkter och tillämpningsanteckningar av särskilt intresse. Vi skickar endast denna information till dig om vi har en legitim anledning att göra det eller om du har gett förhandsmedgivande. Du kan alltid avregistrera dig från sådana e-postmeddelanden genom att använda alternativet för avregistrering. Vi kan också kontakta dig om vi anser att ditt företag har ett legitimt intresse av våra produkter eller tjänster och din kontaktinformation är offentligt tillgänglig på din företagswebbplats.
  • Om du har gjort ett köp från oss kan vi be dig att delta i marknadsundersökningar eller begära feedback om våra produkter eller tjänster, som kundnöjdhetsundersökningar.
  • Kom ihåg att du alltid kan avstå från all marknadsföringskommunikation eller ange vilka typer av kommunikation du vill få, i enlighet med denna integritetspolicy.
 • Begränsningar för vad vi gör med din personliga information
  • Vi säljer inte eller hyr ut din personliga information till andra.

Dela din personliga information
När det är nödvändigt delar vi din personliga information med tredje parter. Vi gör detta för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig och våra leverantörer. Vi vidtar rimliga organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras och överförs på ett säkert sätt när uppgifterna överförs eller delas med tredje parter. Dessa kan inkludera:

 • Leverantörer av de produkter och tjänster som vi erbjuder
  • Garantiformulär för utökad garanti och registrering av produkter
  • Ansökningsundersökningar för prissättning
  • Hälso- och säkerhetsformulär för service och/eller reparationer
  • Leveransinformation för direkta leveranser
 • Andra tredjepartsleverantörer
  • Administration av webbplatser och databaser
  • Fakturering och redovisning
  • Leveransinformation för frakt
 • Statliga och reglerande organ när det krävs
  • För produkter som omfattas av exportkontrollregler

Vem kan komma åt data på Rowaco?
Med de undantag som anges ovan kan endast våra anställda komma åt data och kommer att göra det endast för legitima skäl. Varje gång vi hanterar personlig information enligt ovan beskrivet ser vi till att din information behandlas säkert och i enlighet med vår integritetspolicy.

Var lagrar vi data och hur skyddar vi den?
All vår data skyddas på rimliga tekniska och organisatoriska sätt. Den data vi har kommer att lagras i databaser och på våra säkra servrar. Vi använder brandväggar, kryptering och lösenordsskydd för att hålla din information säker. Om en dataintrång inträffar trots dessa åtgärder kommer vi att utreda incidenten och meddela berörda parter och myndigheter.

Hur länge kommer vi att lagra data?
Så länge vi har en pågående dialog med dig av legitima affärsskäl, som diskussioner om våra produkter och tjänster, kommer vi att behålla din personliga information. För att hålla den korrekt kommer vi att granska den vid behov. All personlig information som inte har använts under en period av 24 månader kommer att tas bort.

Cookies
På vår webbsida använder vi cookies för att hantera språkinställningar och besökarsessioner. Om du inte behöver logga in eller göra några justeringar ska webbplatsen fungera bra även om du inte accepterar användningen av cookies. Kontrollera integritetsinställningarna i din webbläsare för att lära dig mer och ange dina preferenser för cookies.

Google Analytics
Vi använder Google Analytics, en kostnadsfri webbanalystjänst som spårar och rapporterar webbplatsbesökstrafik. Vi använder främst den information vi får från Google Analytics för att kontinuerligt förbättra vår webbplats och vårt erbjudande till dig. Om du inte vill att Google Analytics ska spåra ditt besök på vår webbplats kan du kontrollera integritetsinställningarna i din webbläsare för att lära dig mer och ställa in dina preferenser för webbplatsövervakning.

Tredjepartswebbplatser
På vissa platser innehåller vår webbplats länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för sekretesspolicyn eller praxisen hos tredjepartswebbplatser, och uppmanar därför dig att kontrollera dessa när du omdirigeras till en ny webbplats.

Ändringar i vår integritetspolicy
Om och när vi ändrar vår integritetspolicy kommer vi att publicera ändringarna på vår webbplats. Vänligen kontrollera regelbundet.

Ditt samtycke
När du kontaktar oss samtycker du till att vi samlar in och använder din personliga information för legitima affärssyften enligt denna integritetspolicy, samt den eventuella överföringen av din personliga information till länder utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Dina rättigheter
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot att vi använder dina data och, om det inte strider mot annan lagstiftning, begära att dina data raderas. Du har också rätt att lämna in klagomål.

Hur kan du få tillgång till dina data?
Du kan alltid kontakta oss på info@rowaco.se. Vänligen ange ditt ärende tydligt i ämnesrubriken.

Hur kan du lära dig mer?
Om du har några frågor eller vill ha mer information från oss om hur vi hanterar din personliga information kan du alltid kontakta oss.

Rowaco AB
Gamla Tanneforsvägen 16
SE-582 54 Linköping
SWEDEN
info@rowaco.se